บลูเบอร์รี่

Blueberry

บลูเบอร์รี่อิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็ม เทลองบีชบลูเบอร์รี่ลงในแก้ว

แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

บลูเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

ลองบีชผงโยเกิร์ต

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

60

40

30

16

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

Blueberry Italian Soda

LongBeach Blueberry Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass

with ice and pour soda on top.

30

150

16

ml

ml

oz

Blueberry Yogurt Smoothie

LongBeach Blueberry Syrup

LongBeach Yogurt Powder

still water

ice

pour all ingredients into a blender
and blend well.

60

40

30

16

ml

g

ml

oz

LongBeach Recipes Express