บลูเบอร์รี่

บลูเบอร์รี่อิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็ม เทลองบีชบลูเบอร์รี่ลงในแก้ว แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

บลูเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

ลองบีชผงโยเกิร์ต

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

60

40

30

16

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express