องุ่นเคียวโฮ

องุ่นเคียวโฮอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็ม เทลองบีชส้มทรอปิคอลลงในแก้ว แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

องุ่นเคียวโฮแซงเกรีย (สูตรไม่มีแอลกอฮอล์)

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

ลองบีชไซรัปส้มทรอปิคอล

ลองบีชไซรัปมิ้นท์

น้ำเปล่า

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

40

5

5

100

50

16

มล.

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express