องุ่นเคียวโฮ

Kyoho Grape

องุ่นเคียวโฮอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็ม เทลองบีชส้มทรอปิคอลลงในแก้ว แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

องุ่นเคียวโฮแซงเกรีย (สูตรไม่มีแอลกอฮอล์)

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

ลองบีชไซรัปส้มทรอปิคอล

ลองบีชไซรัปมิ้นท์

น้ำเปล่า

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

40

5

5

100

50

16

มล.

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express

Kyoho Grape Italian Soda

LongBeach KyohoGrape Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

Kyoho Sangria (non alcohol)

LongBeach Kyoho Grape Syrup

LongBeach Tropical Orange Syrup

LongBeach Mint Syrup

still water

cool club  soda

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

40

5

5

100

50

16

ml

ml

oz

ml

ml

ml

ml

ml

oz