องุ่นเคียวโฮ

องุ่นเคียวโฮอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็ม เทลองบีชส้มทรอปิคอลลงในแก้ว แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express