พีช

ชาพีช

ลองบีชไซรัปพีช

น้ำชา

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express