พีช

Peach

สปาร์คกลิ้งพีช

ลองบีชไซรัปพีช

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชไซรัปพีช แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

Sparkling Peach

LongBeach  Peach Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach  into a glass with ice

and pour soda on top.

 

30

150

16

ml

ml

oz

<< กลับหนา้แรก << กลับหนา้ผลิตภัณฑ์ << หน้าสูตรเครื่องดื่ม