เฮเซลนัท

เฮเซลนัทนมสด

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Hazelnut

เฮเซลนัทช็อกโก้

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

ลองบีชช็อกโกแลต ช็อกโก้ซิตี้

นมสด

น้ำร้อน

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโกแลต ช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อน

เติมส่วนผสมที่เหลือคนให้เข้ากัน แล้วเทลงบน

น้ำแข็ง

30

30

120

30

16

มล.

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

Hazelnut Milk

LongBeach Hazelnut Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

 

Hazelnut Choco

LongBeach Hazelnut Syrup

LongBeach Chocolate Choco City

fresh milk

warm water

ice

Dissolve LongBeach Chocolate Choco City with warm water, add milk and stir well, and pour over ice.

30

150

16

30

30

120

30

16

ml

ml

oz

ml

g

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express