เฮเซลนัท

เฮเซลนัทนมสด

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

เฮเซลนัทช็อกโก้

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

ลองบีชช็อกโกแลต ช็อกโก้ซิตี้

นมสด

น้ำร้อน

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโกแลต ช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อน

เติมส่วนผสมที่เหลือคนให้เข้ากัน แล้วเทลงบน

น้ำแข็ง

30

30

120

30

16

มล.

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express