สับประรด

Pineapple

พั้นช์

ลองบีชไซรัปสับประรด

ลองบีชไซรัปทับทิม

น้ำมะนาว

น้ำส้ม

น้ำแข็ง

ผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง

15

15

30

60

16

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ทรอปิคอลราสเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปสับปะรด

ลองบีชไซรัปราสเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง

20

10

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Punch

LongBeach Pineapple Syrup

LongBeach Raspberry Syrup

lime juice

cool  club soda

ice

mix all ingredients and pour over ice.

15

15

30

60

16

ml

ml

ml

ml

oz

Tropical Raspberry

LongBeach Pineapple Syrup

LongBeach Raspberry Syrup

cool club soda

ice

mix all ingredients and pour over ice.

20

10

150

16

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express