ส้มทรอปิคอล

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปส้มทรอปิคอล

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็ม เทลองบีชส้มทรอปิคอลลงในแก้ว แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ส้มสมูทตี้

ลองบีชไซรัปส้มทรอปิคอล

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

60

60

16

มล.

มล.

ออนซ์

Italian Soda

LongBeach Tropical Orange Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass with ice and

pour soda on top.

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Orange Smoothie

LongBeach Tropical Orange  Syrup

still water

ice

pour all ingredients into a blender and blend well.

60

60

16

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express