ราสเบอร์รี่

ลองบีชสปาร์คกลิ้งราสเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปราสเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชราสเบอร์รี่แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

นมราสเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปราสเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปวานิลลา

นมสด

น้ำแข็ง

15

15

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express