สตรอว์เบอร์รี่

Strawberry

สปาร์คกลิ้งสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชสตรอว์เบอร์รี่ แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

ชาเลม่อนสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชผงชาเลม่อน

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชผงชาเลม่อนกับน้ำเปล่าก่อนเติมลองบีช

ไซรัปสตรอว์เบอร์รี่ คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

20

15

150

16

Sparkling Strawberry

LongBeach Strawberry Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

ml

ml

oz

30

150

16

LongBeach Recipes Express

Strawberry Lemon Tea

LongBeach Strawberry Syrup

LongBeach Lemon Tea Powder

still water

ice

Mix LongBeach Lemon Tea Powder with

still water, Add LongBeach Strawberry Syrup, and stir well.

 

ml

g

ml

oz

20

15

150

16