สตรอว์เบอร์รี่

สปาร์คกลิ้งสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชสตรอว์เบอร์รี่ แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

ชาเลม่อนสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชผงชาเลม่อน

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

 

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

15

20

150

16

LongBeach Recipes Express