สตรอว์เบอร์รี่

สปาร์คลิงสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชสตรอว์เบอร์รี่ แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

LongBeach Recipes Express