กีวี่

สปาร์คลิงกีวี่

ลองบีชไซรัปกี่วี่

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

15

15

150

16

ลองบีชกีวี่สลัชชี่

ลองบีชไซรัปกีวี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน

มล.

มล.

ออนซ์

60

60

16

Sparkling Kiwi

LongBeach Kiwi Syrup

LongBeach Lemon with Honey

cool club soda

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

15

15

150

16

LongBeach Kiwi Slushy

LongBeach Kiwi Syrup

still water

ice

Blend all ingredients until smooth.

มล.

มล.

ออนซ์

60

60

16

LongBeach Recipes Express