โมฮีโต้มิ้นต์

สปาร์คกลิ้งโมฮีโต้มิ้นท์

ลองบีชไซรัปโมฮีโต้มิ้นท์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

เวอร์จิ้นลิ้นจี่ โมฮีโต้

ลองบีชโมฮีโต้มิ้นท์

ลองบีชเพียวเร่ลิ้นจี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

 

  15   มล.

  15   มล.

150   มล.

  16   ออนซ์

LongBeach Recipes Express