โมฮีโต้มิ้นต์

สปาร์คลิงโมฮีโต้มิ้นท์

ลองบีชไซรัปโมฮีโต้มิ้นท์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน

แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express