โมฮีโต้มิ้นต์

สปาร์คลิงโมฮิโต้มิ้นท์

ลองบีชไซรัปโมฮิโต้มิ้นท์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

เวอร์จิ้นลิ้นจี่ โมฮิโต้

ลองบีชโมฮิโต้มิ้นท์

ลองบีชเพียวเร่ลิ้นจี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

15

15

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Sparkling Mojito

LongBeach Mojito Mint Syrup

cool club soda

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

Vergin Lychee Mojito

LongBeach Mojito mint Syrup

LongBeach Lychee Puree

cool club soda

ice

15

15

150

16

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express