บลูพาราไดซ์

สปาร์คกลิ้งบลูพาราไดซ์

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน

แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชบลูเลมอนเนด

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชทั้งสองรส เทลงบนน้ำแข็ง แล้วเทโซดาตามลงไป

15

15

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express