บลูพาราไดซ์

สปาร์คลิงบลูพาราไดซ์

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน

แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชบลูเลมอนเนด

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชทั้งสองรส เทลงบนน้ำแข็ง แล้วเทโซดาตามลงไป

15

15

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Sparkling Blue Paradise

LongBeach Blue Paradise Syrup

cool club soda

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

LongBeach Blue Lemonade

LongBeach Blue Paradise Syrup

LongBeach Lemon with Honey

cool club soda

ice

Mix LongBeach Blue Paradise and LongBeach Lemon with Honey and pour over ice and then Pour Soda on top.

15

15

150

16

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express