เลม่อนผสมน้ำผึ้ง

สปาร์คลิงเลม่อน

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชเลม่อนผสมน้ำผึ้ง แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

ลองบีชทับทิมเลมอนเนด

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

ลองบีชไซรัปทับทิม

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้งกับลองบีชไซรัป

ทับทิมให้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง แล้วเติมโซดาเย็นตามลงไป

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

15

15

150

16

Sparkling Lemon

LongBeach Lemon with Honey

cool club soda

ice

Pour LongBeach Lemon with honey syrup into a glass filled with ice and then pour cool club soda on top.

ml

ml

oz

30

150

16

Grenadine Lemonade

LongBeach Lemon with Honey

LongBeach Grenadine Syrup

cool club soda

ice

Mix LongBeach Lemon with Honey and LongBeach Grenadine. Pour over ice and  pour soda on top.

ml

ml

ml

oz

15

15

150

16

LongBeach Recipes Express