สตรอว์เบอร์รี่

สปาร์คลิงสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งลงในแก้วจนเต็ม เทลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่ แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

ชาเลม่อนสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชผงชาเลม่อน

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

15

20

150

16

Sparkling Strawberry

LongBeach Strawberry Syrup

cool club soda

ice

Pour LongBeach Strawberry Syrup into a glass filled with ice and then pour cool club soda on top.

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

Strawberry Lemon Tea

LongBeach Lemon Powder

LongBeach Strawberry Syrup

sill water

ice

 

g

ml

ml

oz

15

20

150

16

LongBeach Recipes Express