สปาร์คลิงเมล่อน

ลองบีชไซรัปเมล่อน

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

15

15

150

16

เมล่อน

เมล่อนนมสด

ลองบีชไซรัปเมล่อน

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

Sparkling Melon

LongBeach Melon Syrup

LongBeach Lemon with Honey Syrup

cool club soda

ice

Mix all ingredient and pour over ice.

ml

ml

ml

oz

15

15

150

16

Melon Milk

LongBeach Melon Syrup

fresh milk

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

ml

ml

oz

30

150

16

LongBeach Recipes Express