เฮเซลนัท

เฮเซลนัทนมสด

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

เฮลเซนัทช็อกโก้

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

ลองบีชช็อกโก้ซิตี้

นมสด

น้ำร้อน

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อน เติมส่วนผสมที่เหลือ คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

30

30

120

30

16

LongBeach Recipes Express