วานิลลา

วานิลลาลาเต้

ลองบีชไซรัปวานิลลา

กาแฟ

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

 

30

60

120

16

วานิลลานมสด

ลองบีชไซรัปวานิลลา

นมสด

น้ำเปล่า

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

 

30

150

16

 

Vanilla Latte

LongBeach Vanilla Syrup

coffee

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

ml

ml

ml

oz

 

30

60

120

16

Vanilla Milk

LongBeach Vanilla Syrup

fresh milk

still water

mix all ingredients and pour over ice.

ml

ml

oz

 

30

150

16

 

LongBeach Recipes Express