คลาสิคคาราเมล

คาราเมลลาเต้ ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล กาแฟ นมสด น้ำเชื่อม น้ำแข็ง ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง มล. มล. มล. มล. ออนซ์ 30 60 120 15 16
คาราเมลนมสด ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล นมสด น้ำแข็ง ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง มล. มล. ออนซ์ 30 150 16
Caramel Latte LongBeach Classic Caramel Syrup coffee fresh milk simple syrup ice mix all ingredients and pour over ice. ml ml ml ml oz 30 60 120 15 16
Caramel Milk LongBeach Classic Caramel Syrup fresh milk ice mix all ingredients and pour over ice. มล. มล. ออนซ์ 30 150 16

LongBeach Recipes Express